Privacy Policy

Vercoutere Tech, Markette 31 8800 Roeselare, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in deze privacy policy.

Contactgegevens

Vercoutere Tech
Markette 31
8800 Roeselare

Telefoon: 0471653191
E-mail: lorenz@vercouteretech.be
Ondernemingsnummer: BE 0714.933.352

Gegevens die ik verzamel
 • Voor- en familienaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • IP-adres
 • Browsertype
 • Bezochte pagina’s
 • Aantal kliks

Doel van de gegevens die ik verzamel

Deze gegevens worden verzameld om in staat te zijn om de gebruiker te kunnen communiceren of verdere info te bieden. Verder wordt de data gebruikt voor het genereren van bezoekersstatistieken met als doel de website te verbeteren.

Rechtsgrond van de gegevensverzameling

Vercoutere Tech verzameld uw gegevens voor volgende doelen:

 • Telefonisch of e-mailcontact
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Sessions

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Session ID ci_session Wordt door de server gebruikt om een sessie met een anonieme gebruiker in stand te houden 2u

Cookies

Cookie Naam Functie Bewaartermijn
Google Analytics _ga Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 2j
Google Analytics _gid Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden 24u
Google Analytics _gat_UA-136555798-1 Wordt gebruikt om de aanvraagsnelheid te verlagen 1 minuut
Hotjar _hjid Wordt gebruikt om gebruikerservaringen te verzamelen 1j

Meer informatie: https://www.google.com/policies/privacy/
Om het gebruik van tracking door Google Analytics uit te zetten voor alle websites, kunt u de volgende pagina bezoeken: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Met wie worden de persoonsgegevens allemaal gedeeld?

De persoonsgegevens worden met geen derde partijen gedeeld. De gegevens worden enkel intern beheerd.

Hoe worden de gegevens beschermd?

De bescherming van de gegevens neem ik serieus en neem ik passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Vercoutere Tech bewaard uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Rechten van de gebruiker

Als gebruiker zijn volgende rechten van toepassing:

 • Recht op inzage
  • Iedere gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens in te kijken
 • Recht op rechtzetting
  • Iedere gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens aan te passen, aan te vullen of te wissen
 • Recht om vergeten te worden
  • Iedere gebruiker heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens volledig te laten verwijderen
 • Recht om klacht in te dienen
  • Iedere gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
 • Recht om toestemming in te trekken
  • Iedere gebruiker heeft het recht zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens.
 • Recht op beperking van de verwerking
  • Iedere gebruiker heeft het recht om de verwerking van de gegevens (tijdelijk) te beperken
 • Recht op overdraagbaarheid
  • Iedere gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen
 • Recht om zicht te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
  • Iedere gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

Laatste herziening: 19 november 2019